bảng reception, bảng thu ngân, bảng cashier, bảng thông tin

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN là nhà cung cấp thiết bị nhà hàng và khách sạn sản phẩm bảng reception, bảng thu ngân, bảng cashier, bảng thông tin - 0902 990 539

bảng reception, bảng thu ngân, bảng cashier, bảng thông tin - 0902 990 539
bang-reception
Bảng reception
Mã hàng: 13k13307
Kích thước: 320*120*190
bang-thu-ngan
Bảng cashier
Mã hàng: 13k13311
Kích thước: 340*100*140
bang-thong-tin
Bảng reception
Mã hàng: 13k13302
Kích thước: 270*50*160
bang-thong-tin
Bảng thông tin
Mã hàng: 13k13303
Kích thước: 350*95*200
bang-thu-ngan
Bảng thu ngân
Mã hàng: 13k13301
Kích thước: 380*75*220
 
 

Tags: bảng reception bảng thu ngân bảng cashier bảng thông tin

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN

VP: 
136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh


ĐT: (08) 62 81 78 66       DĐ: 0902 990 539

Web:
thietbibuffet.com    Email:  
tuannguyenq02@gmail.com